Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit drie leden; de voorzitter, drs. J.C. Moerland, het lid mevrouw drs. E. Hoogervorst- van der Meer en het medisch lid mevrouw M.F.M. Shekary-Moonen MD, MHA. De specifieke aandachtsgebieden van de voorzitter, het lid en het medisch lid van de raad van bestuur zijn vastgelegd in een profielschets, welke integraal deel uitmaakt van het reglement raad van bestuur.

De agenda van de raad van bestuur

Belangrijk agendapunt in 2022 was de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de periode 2023-2030. Met welke uitdagingen krijgen we de komende jaren te maken en hoe spelen we daar gericht op in? Voor het antwoord op die vragen werden diverse ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd, waarbij medewerkers en adviesorganen nadrukkelijk werden uitgenodigd om mee te denken. Ook de (lokale) overheid en verschillende (zorg)partners werden in dit kader voor gesprekken uitgenodigd. Eén tastbaar resultaat mag hierbij niet onvermeld blijven: ten behoeve van het behoud van de acute zorg in het ziekenhuis is de 45-minuten norm nog niet opgeheven.

Enkele andere punten op de RvB-agenda:

  • bestaande samenwerkingen in de regio zijn in 2022 verder uitgebouwd, met de huisartsen bijvoorbeeld zijn diverse projecten opgesteld;
  • samen met de raden van bestuur en besturen medische staf van het Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum is gestart met de ontwikkeling van een regiovisie voor de medisch specialistische zorg in de regio Rijnmond Zuid. Deze visie wordt in 2023 verder uitgewerkt, waarbij dan ook het Ikazia Ziekenhuis zal aansluiten;
  • voor de ouderenzorg op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn diverse projecten opgestart aangaande de volgende themalijnen: langer thuis, arbeidsmarkt/goed werkgeverschap, digitaal denken en doen en specialistische zorg.