Raad van Toezicht

De raad van toezicht van CuraMare heeft diverse taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het toezicht houden op het bestuur en het besturen van CuraMare als organisatie. Zo adviseert de raad van toezicht de raad van bestuur en wordt er toezicht gehouden op het naleven van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld governancecode. 

Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Toezicht

Drukke agenda

Zoals gebruikelijk vergaderde de raad van toezicht in 2022 meerdere malen. De volgende thema’s kwamen hierbij aan de orde: actualiteiten rondom de acute zorg, de uitvoeringsagenda van de ouderenzorg op Goeree-Overflakkee, ontwikkeling van een regiovisie in de regio Rijnmond-Zuid voor de medisch specialistische zorg, de strategie CuraMare 2023-2030 in relatie tot het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de programma’s Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) én een verdere verdieping van de strategie plus inrichting van een regionale governancestructuur. 

De raad van toezicht is ook op interactieve wijze meegenomen in de ontwikkeling van de CuraMare-strategie voor de komende jaren, daartoe is de raad van toezicht aanwezig geweest bij de ronde tafelbijeenkomsten. 

Binnen de raad zijn drie commissies actief: ook zij kwamen in 2022 meerdere keren bijeen.   

Waardevolle werkbezoeken

De leden van de raad van toezicht gaan regelmatig op werkbezoek op de verschillende locaties van CuraMare. De raad van toezicht ervaart de werkbezoeken als zeer waardevol, zo meldt de raad in het CuraMare-jaarverslag 2022. 
‘Zo komen we meer informeel in contact met medewerkers en kunnen we informatie vergaren die nodig is voor een goede uitoefening van onze toezichthoudende taak’.  

Zelfevaluatie

Zelfevaluatie

Daarnaast vond in september 2022 de zelfevaluatie plaats, het merendeel van de verbeterpunten is reeds geïmplementeerd. Aansluitend werd een themabijeenkomst georganiseerd, waarin op een interactieve manier is gesproken over de maatschappelijke gevolgen van digitalisering en het gebruik van big data en artificial intelligence in de zorg.   

Tot slot was er sprake van een wisseling van de wacht: na een maximale zittingstermijn verliet de heer A.J. van der Heijden eind mei 2022 de raad van toezicht. Voor zijn opvolging is een werving- en selectietraject gestart. Zijn positie als voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid werd overgenomen door mevrouw S.A.G. Kemink.