Drs. E. Hoogervorst – van der Meer, lid raad van bestuur

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid VvE Essenlaan 101 t/m 257 (Bestenwaerd) (*) 
  • Lid algemene vergadering Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A. (*) 
  • Lid Kerngroep revalidatie en herstel Actiz 
  • Lid DB Programma Ouderenzorg Voorne 
  • Lid bestuur Vereniging Kralingsche School 
  • Lid raad van toezicht Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) 
  • Lid kwaliteitscommissie NVZD 
1 De rechtspersonen aangeduid met (*) kwalificeren als verbonden partijen van CuraMare