Drs. J.C. Moerland, voorzitter

Nevenfuncties:

  • Secretaris bestuur Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland (Hospice Calando) 
  • Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) 
  • Lid algemeen bestuur Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) 
  • Lid bestuur Zorg in Regio Zuid Coöperatief U.A. (*)1 
  • Lid bestuur Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A. (*) 
  • Lid raad van bestuur Spijkenisse MC B.V. (*) 
  • Lid dagelijks bestuur Stichting Paulina.nu (*) 
  • Lid raad van toezicht Stichting Eleos  
1 De rechtspersonen aangeduid met (*) kwalificeren als verbonden partijen van CuraMare