Klachten, claims en geschillen

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn dit jaar 203 klachtonderdelen behandeld. Een derde deel van deze klachtonderdelen had betrekking op het medisch en/of verpleegkundig handelen. Een meerderheid van deze klachten is geregistreerd onder de noemer ‘onjuiste/onvoldoende behandeling’.

In de thuis- en ouderenzorg dienden 70 klagers een klacht in, zij stelden in totaal 75 klachten aan de orde. Van deze klachten zijn er 37 niet door de cliënt zelf, maar door familieleden van cliënten ingediend.

De klachtenonderzoekscommissie CuraMare heeft één klacht in 2022 behandeld, de commissie heeft hierover uitspraken gedaan. Op basis hiervan zijn aanbevelingen ter verbetering uitgebracht. Na afronding van de  klachtenprocedure heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de raad van bestuur, de vakgroepvoorzitter en de klagers, waarbij de klagers geïnformeerd zijn over de verbetermaatregelen.

Claims

In totaal zijn in 2022 vier claims ontvangen, deze zijn behandeld door MediRisk. In twee claims is aansprakelijkheid afgewezen, de overige twee claims worden beoordeeld.

Elke klacht nemen wij serieus

Meer weten over hoe zorgvuldig wij klachten afhandelen? https://www.curamare.nl/overcuramare/klachten

Geschillen

Geschillen

Er is in 2022 één geschil aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie zorg (waarbij ZVGO is aangesloten). De hoorzitting vond 8 december 2022 plaats, de bindende beslissing wordt in 2023 verwacht. Er zijn geen geschillen aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie waarbij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is aangesloten.