Patiëntenparticipatie en cliënttevredenheid

Mooie aanbevelingen

Patiënten die een bezoek brengen aan de polikliniek van ons ziekenhuis of die voor een opname komen, worden gevraagd om deel te nemen aan het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). Met de Net Promotor Score (NPS) wordt gevraagd in hoeverre men ons ziekenhuis aan anderen zou aanbevelen. Het jaar 2022 leverde ons een NPS van 70 op, opnieuw een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
Daarnaast zijn in 2022 diverse PROMs (Patiënt Reported Outcome Measures) ingezet, onder andere bij de oogheelkunde (cataract) en borstkanker. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt bij de evaluatie van zorg en in toenemende mate ook benut tijdens het gesprek met patiënten.

Rapportcijfer: 9.2

Op de website van Zorgkaart Nederland kunnen patiënten hun ervaringen delen over het ziekenhuis. Via dit ervaringsplatform hebben patiënten in 2022 het ziekenhuis een rapportcijfer van gemiddeld een 9,2 gegeven. Hiermee staat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wederom in de top tien van de best gewaardeerde ziekenhuizen. Dat zijn grote complimenten voor alle geleverde zorg!

Complimenten zijn er eveneens voor de wijkverpleging: in 2022 zijn onder de cliënten van thuis- en ouderenzorg tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Ook dit jaar is de zorg- en dienstverlening van CuraMare weer met hoge cijfers beloond, zoals te zien is op de ervaringenwebsite Zorgkaart Nederland.

‘Liefdevolle verzorging en aandacht. Net het beetje extra meer’
‘Goede zorg, luisterend oor, zeer toegewijd’
‘Het kan niet beter, wat een fijn en kundig personeel. Heel blij dat ik in dit ziekenhuis geopereerd en verzorgd ben’
‘Wij zijn zo fantastisch opgevangen op de spoedpost. Lieve artsen en verplegend personeel’
(reacties op Zorgkaart Nederland over CuraMare Thuiszorg en het VWB Ziekenhuis uit 2022)

Opnameprocedure onder de loep

Naast de kwantitatieve tevredenheidsonderzoeken heeft in 2022 een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Op de afdeling Kwaliteit & Veiligheid vonden diverse verdiepende groepsgesprekken plaats over de opnameprocedure met cliënten en/of contactpersonen die recent binnen de organisatie zijn komen wonen of intern zijn verhuisd. Deze gesprekken hebben bruikbare aanknopingspunten opgeleverd om het opnameproces verder te verbeteren.