Wetenschappelijk onderzoek

Betere zorg dankzij wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van optimale gezondheidszorg. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, dit wordt onder andere ingevuld door de afdeling Research. Het researchteam, bestaande uit een drietal researchverpleegkundigen, een internist en een cardioloog, is continue op zoek naar aanvullende kennis over verschillende ziekten en behandelingen.

In 2022 werkte deze afdeling onder andere mee aan klinisch wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van:

  • Cardiologie: een onderzoek naar een nieuw middel ter verlaging van cholesterol.
  • Oncologie: onderzoek van o.a. bloed om tot een optimale behandeling van diverse oncologische ziekten te komen (i.s.m. het Nederlands Kankerinstituut). Tevens is een onderzoek afgerond naar de effecten van het niet laten bestralen bij een borstbesparende operatie.
  • Interne Geneeskunde: gegevensverzameling voor patiënten met schildklieraandoeningen.