M.F.M. Shekary-Moonen, MD, MHA – medisch lid raad van bestuur

Nevenfuncties:

  • Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ)  
  • Lid bestuur Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) 
  • Lid dagelijks bestuur Oncologisch netwerk Concord 
  • Lid bestuur Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A. (*) 
  • Lid raad van commissarissen Huisartsen Coöperatie West-Brabant 
1 De rechtspersonen aangeduid met (*) kwalificeren als verbonden partijen van CuraMare