Over CuraMare

Passende zorg voor iedereen

Werken bij CuraMare betekent passende zorg leveren op verschillende gebieden, vanuit een stevige gemeenschapszin en verbondenheid waarin hard werken en loyaliteit centraal staan. Ook in 2022 leverden ruim 3.100 medewerkers deze zorg in diverse vormen en op verschillende locaties. Een korte impressie over een veelzijdige organisatie. 

CuraMare biedt ziekenhuiszorg, thuiszorg, verloskundige zorg en ouderenzorg, waaronder kortdurende op herstel gerichte zorg in de vorm van EersteLijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Dat leidt tot het leveren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.

Onze locaties

Onze locaties zijn Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Bestenwaerd, ‘t Spectrum en De Vliedberg.  

Het ziekenhuis levert ook zorg vanuit de buitenpoliklinieken Het Nieuwe Weergors, ‘t Dok Medisch Centrum en het Medisch Centrum Brielle. Meer weten? 

Ons werkgebied

CuraMare levert zorg op Goeree-Overflakkee, (westelijk) Voorne-Putten en (in mindere mate) de omliggende eilanden.

  • Voor ziekenhuiszorg kunnen patiënten terecht in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of bij de buitenpoliklinieken in Hellevoetsluis en Brielle. 
  • CuraMare Thuiszorg werkt vanuit eigen thuiszorgsteunpunten om (wijk)verpleging, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding te bieden aan cliënten thuis.  
  • Op de woonzorglocaties Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburg, Bestenwaerd en De Vliedberg bieden we wonen met zorg en verpleging, kortdurende en op herstel gerichte zorg in de vorm van Eerste Lijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). 
  • CuraMare Behandeling voorziet in paramedische zorg in het ziekenhuis en op alle locaties, waarbij de nadruk ligt op revalidatiezorg op de locatie Nieuw Rijsenburgh.  
  • Verloskundige zorg wordt geleverd vanuit het verloskundig centrum CuraVita, dat deelneemt in het integrale samenwerkingsverband Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee.  

Stichtingen

CuraMare werkt vanuit drie stichtingen: Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (VWB), Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare (SOD).  

Met elkaar, voor elkaar

Met elkaar, voor elkaar

De omgeving waarin wij werken, kenmerkt zich door een sterke gemeenschapszin. Historisch gezien was er sprake van een geïsoleerde ligging op een eiland, waar men zeer sterk op elkaar aangewezen was en waar de cultuur heerste ‘we doen het met elkaar voor elkaar’. Deze cultuur voert nog altijd de boventoon: er wordt breed gesproken over ‘ons’ ziekenhuis en ‘onze’ verpleeghuizen. De inwoners zijn bovengemiddeld trots op de voorzieningen en men is zich ervan bewust dat dergelijke voorzieningen van levensbelang zijn voor de blijvende vitaliteit van hun leefomgeving. Voor de medewerkers van CuraMare is deze cultuur het beste te typeren als een familiecultuur, waarin hard werken, hoge betrokkenheid en loyaliteit duidelijk naar voren komen.  

Onze identiteit

Onze identiteit

Deze cultuur gaat logischerwijze hand in hand met onze identiteit. Ons motto binnen CuraMare is zorg leveren met hart en ziel, als zorg voor lichaam en ziel: wij hebben oog voor zowel de lichamelijke als geestelijke zorg. Het verlenen van kwalitatief goede zorg gaat hand in hand met zingeving en het invulling geven aan een betekenisvol leven van onze patiënten en cliënten. Medewerkers en medisch specialisten vragen zich voortdurend af wat de beste zorg is voor onze patiënten en cliënten voor zowel het lichaam als de geest. 

In 2022 is CuraMare-breed het beleid ‘Identiteit en ethiek’ opgesteld, waarvan het ethisch kader deel uitmaakt. In 2023 wordt hieraan verdere uitvoering gegeven, onder andere in de vorm van zingeving en ethiekondersteuning in de praktijk waaronder (een methode van) moreel beraad. 

 

Eigen signatuur

Elke locatie heeft, als gevolg van de ontstaansgeschiedenis, een eigen signatuur. Bestenwaerd en Ebbe en Vloed kennen een algemene signatuur. De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben hun uitgangspunten gebaseerd op een protestants-christelijke grondslag. Het ziekenhuis heeft een herkenbare protestants-christelijke signatuur.

 

Transparantie

Open communicatie en transparantie zijn bij dit alles een belangrijk speerpunt. Het management is goed benaderbaar en inbreng van medewerkers, bijvoorbeeld in het te voeren beleid, wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Dit werd het afgelopen jaar onder andere duidelijk bij het vormgeven van onze strategie, waarbij alle medewerkers meerdere keren gevraagd zijn om input te leveren én mee te denken. Mooi voorbeeld van ‘we doen het samen’. 

Cruciale verbinding

Cruciale verbinding

De verbinding tussen CuraMare en de inwoners plus ondernemers van het werkgebied wordt gekoesterd; deze vormt een essentiële hoeksteen voor de continuïteit van de organisatie en wordt waar mogelijk nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht. Bijvoorbeeld in identiteitsraden, de afkomst van een deel van de leden van de raad van toezicht uit het werkgebied, opdrachtverstrekking aan bij voorkeur regionale ondernemers - onder de voorwaarde van de beste prijs-kwaliteitverhouding - en regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van scholing en gezondheid.

Aantrekkelijke werkgever

Aantrekkelijke werkgever

Met de campagne ‘CuraMare geeft’ werd CuraMare in 2022 gepresenteerd als dé aantrekkelijke werkgever voor gekwalificeerde zorgmedewerkers. Intern is veel aandacht besteed aan loopbaancoaching en er zijn stappen gezet richting het CuraMare Talentenprogramma, dat volgens planning begin 2023 van start zou gaan.