Thuis- en Ouderenzorg

Liefdevolle en kwalitatief goede zorgverlening, welzijn en preventie vormden ook in 2022 de basis voor de thuis- en ouderenzorg van CuraMare.  

De thuis- en ouderenzorg op Goeree-Overflakkee krijgt op diverse manieren gestalte. De Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) biedt, binnen CuraMare, diverse vormen van zorg aan: wonen met zorg en verpleging, kortdurende en op herstel gerichte zorg in de vorm van Eerste Lijns Verblijf (ELV) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Wijkverpleging, Huishoudelijke hulp thuis en individuele begeleiding. 

CuraMare Thuiszorg levert vanuit negen wijkverplegingsteams hulp in de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle.  

Hieronder vallen de (wijk)verpleging en persoonlijke verzorging, maar ook medisch specialistische zorg door verpleegkundigen van het Specialistisch Acuut Thuiszorg team (SPAT)

Thuiszorg en servicediensten

Daarnaast wordt thuiszorg verleend - en worden servicediensten aangeboden - in een elftal woon-zorgcomplexen. Zo kan in nagenoeg alle dorpen op Goeree-Overflakkee zorg dichtbij worden aangeboden. De wijkverpleging participeert in het Zorg Coördinatiecentrum en neemt zodoende verpleegkundige zorg over van de huisartsenpost. CuraMare Behandeling biedt (para)medische zorg ten behoeve van de ouderenzorg en (geriatrische) revalidatiezorg op de woonzorglocaties en in het ziekenhuis.

Vijf woonzorglocaties 

Woonzorglocaties Nieuw Rijsenburgh, Ebbe en Vloed, Bestenwaerd, ‘t Spectrum en De Vliedberg bieden wonen met zorg en verpleging plus kortdurend verblijf. De gebouwen hebben zorgappartementen en groepswoningen voor mensen met (psycho)geriatrische en somatische beperkingen. Op de locatie Ebbe en Vlied zijn in 2022 acht voormalige (zorg)hotelkamers verbouwd tot vier nieuwe zorgappartementen, waarbij de overgebleven ruimte gebruikt wordt als kantoorruimte.

Onze Ambitie

In de meerjarenstrategie van CuraMare, opgesteld in 2022, vormt passende en persoonlijke ouderenzorg aan mensen met een lang- of kortdurende zorgvraag één van de speerpunten. Met deze zorg kunnen deze mensen worden ondersteund om zo lang mogelijk een zelfstandig en betekenisvol leven te leiden. Vooruitlopend op deze ambitie werd in 2022 gestart met het aanbieden van virtuele zorg thuis. In mei werd, samen met Oost West Wonen, gemeente Goeree Overflakkee, Stichting Zijn en Zorggroep Haringvliet, bovendien het startsein gegeven voor het programma ‘Toekomstbestendig leven’.  

Startsein voor 'Toekomstbestendig leven'

Startsein voor 'Toekomstbestendig leven'

Tijdens een groot congres in mei 2022 werd het startsein gegeven voor het programma ‘Toekomstbestendig leven’. In oktober 2022 is een programmamanager aangetrokken om, samen met de betrokken partijen, de ontwikkelingen te helpen versnellen. 

Ondersteuning

Voor ondersteuning konden CuraMare, Spijkenisse Medisch Centrum en Sjaloom Zorg in 2022 wederom rekenen op de Stichting Ondersteunende Diensten. Inzet werd onder andere geleverd op gebieden zoals communicatie, personeel, financiën, bestuursondersteuning, informatiemanagement en ICT, maar ook facilitair en Kwaliteit & Veiligheid.