Ziekenhuiszorg

Voor ziekenhuiszorg kunnen mensen terecht in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en op drie buitenpoli’s. In 2022 werd met name veel aandacht  besteed aan de borging van de acute zorgketen voor bewoners van de Zuid-Hollandse Eilanden. Natuurlijk stond de kwaliteit van zorg hierbij voorop.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis voor inwoners van Goeree-Overflakkee, (westelijk) Voorne-Putten en – ten dele – Schouwen-Duiveland en Tholen. Het ziekenhuis ligt centraal in een geografisch uitgestrekt dunbevolkt gebied, dat relatief ver (meer dan 45 minuten aanrijtijd) ligt van andere ziekenhuisvoorzieningen. Daaraan ontleent het ziekenhuis mede haar bestaansrecht: het ‘dichtbij huis’ aanbieden van kwalitatief volwaardige, acute medisch specialistische basis+zorg.

Eigen signatuur

Elke locatie heeft, als gevolg van de ontstaansgeschiedenis, een eigen signatuur. Bestenwaerd en Ebbe en Vloed kennen een algemene signatuur. De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh hebben hun uitgangspunten gebaseerd op een protestants-christelijke grondslag. Het ziekenhuis heeft een herkenbare protestants-christelijke signatuur.

 

Onze identiteit

Onze identiteit

Deze cultuur gaat logischerwijze hand in hand met onze identiteit. Ons motto binnen CuraMare is zorg leveren met hart en ziel, als zorg voor lichaam en ziel: wij hebben oog voor zowel de lichamelijke als geestelijke zorg. Het verlenen van kwalitatief goede zorg gaat hand in hand met zingeving en het invulling geven aan een betekenisvol leven van onze patiënten en cliënten. Medewerkers en medisch specialisten vragen zich voortdurend af wat de beste zorg is voor onze patiënten en cliënten voor zowel het lichaam als de geest. 

In 2022 is CuraMare-breed het beleid ‘Identiteit en ethiek’ opgesteld, waarvan het ethisch kader deel uitmaakt. In 2023 wordt hieraan verdere uitvoering gegeven, onder andere in de vorm van zingeving en ethiekondersteuning in de praktijk waaronder (een methode van) moreel beraad.