Drs. E. Hoogervorst – van der Meer, lid raad van bestuur

Drs. E. Hoogervorst – van der Meer, lid raad van bestuur

Nevenfuncties:

  • Lid algemeen bestuur Stichting Paulina.nu (*)
  • Bestuurslid VvE Essenlaan 101 t/m 257 (Bestenwaerd) (*)
  • Lid algemene vergadering Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A. (*)
  • Lid Kerngroep revalidatie en herstel Actiz
  • Lid DB Programma Ouderenzorg Voorne
  • Lid bestuur Vereniging Kralingsche School
  • Lid raad van toezicht Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

1 De rechtspersonen aangeduid met (*) kwalificeren als verbonden partijen van CuraMare