Strategie, doelstellingen & kernwaarden

CuraMare op weg naar 2030 

Zorg behouden, verbeteren en nabij aanbieden, met als uitgangspunt ‘thuis als het kan, op een zorglocatie als het nodig is’: op basis van deze missie en kernwaarden hebben we in 2022 een meerjarenstrategie opgesteld. De speerpunten daarin plus bijbehorende ambities zijn uitgewerkt in ons jaarplan 2023.   

CuraMare geeft vorm aan de zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Vanuit onze brede zorgexpertise streven we ernaar om een compleet zorgaanbod samen te stellen, dat past bij de persoonlijke situatie van de cliënt en patiënt. Onze mensen combineren hun deskundigheid en gastvrijheid met compassie en vertrouwen. Tegelijkertijd bouwen we aan netwerken waarin we gezondheid en veerkracht stimuleren. Daartoe maken we dankbaar gebruik van onze sterke binding met relevante partners. Dat alles leidt tot een hoge kwaliteit integrale zorg, passend en nabij, van mens tot mens, van hart tot hart en tijdens elke levensfase.

Innovatie

CuraMare richt zich op hoogwaardige spoedzorg, ziekenhuiszorg, geboortezorg, kort- en langdurige ouderenzorg en thuiszorg. Om deze zorg toegankelijk en beschikbaar te houden, krijgt (digitale) innovatie alle aandacht.  

 

Onze kernwaarden

CuraMare werkt vanuit verbindende kernwaarden, die bepalen wie we zijn en hoe we handelen in ons dagelijks werk:  

Deskundigheid: wat we doen, doen we goed. 
Gastvrijheid: ons uitgangspunt voor allen waaraan we zorg bieden. 
Compassie: onze drijfveer om iedereen te behandelen met respect en waardigheid.  
Vertrouwen: om dat te rechtvaardigen, zijn we recht door zee en doen we wat we zeggen.

Missie & kernwaarden

Missie & kernwaarden

De zorg voor elkaar 

‘De zorg voor elkaar - CuraMare op weg naar 2030’, zo luidt de titel van onze meerjarenstrategie. Deze strategie is samengevat in de volgende speerpunten met bijbehorende ambities, die uitgewerkt zijn in het CuraMare jaarplan 2023.

Zorginhoudelijke speerpunten

 • Toekomstvaste spoedzorgketen  
  Het is cruciaal om de acute zorg als onmisbare schakel in onze regio neer te zetten. Daarom is versteviging en verbetering van de spoedzorgketen één van onze speerpunten.  
 • Passende en persoonlijke ouderenzorg  
  Passende en persoonlijke zorg kan mensen met een langdurige of kortdurende zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk een zelfstandig en betekenisvol leven te leiden. Dergelijke zorg maakt nadrukkelijk deel uit van onze ambitie. 
 • Integrale chronische en planbare zorg nabij  
  Het is onze ambitie om nabije zorg van toegevoegde waarde te bieden die past bij de persoonlijke situatie van de patiënt of cliënt. 

Organisatiespeerpunten 

 • Duurzaam organiseren
  Om een financieel stabiele en duurzame organisatie te kunnen zijn, zullen we mensen en middelen met een minimale belasting van het milieu inzetten. 
 • Fijne plek om te werken en te ontwikkelen
  Door een goede werkgever te zijn, kunnen we medewerkers aan ons binden: bij CuraMare vind je een fijne plek om te werken en je te ontwikkelen.  
 • Vernieuwing en digitalisering
  De inzet van technologie en digitalisering draagt bij aan betere, efficiëntere zorg, ondersteunt cliënt en patiënt in zelfredzaamheid en verlaagt de werkdruk bij onze zorgmedewerkers. Daarom dient innovatie een vanzelfsprekend onderdeel van onze zorgverlening te zijn.