Voorwoord raad van bestuur/raad van toezicht

Voorwoord raad van bestuur/raad van toezicht

Een relatief rustig jaar met mooie successen 

Na twee jaar corona konden we in 2022 voorzichtig onze blik op de toekomst richten. Daarbij hebben we ons, met hulp van ons strategietraject, een aantal vragen gesteld. Zoals ‘waar staan we als organisatie’ en ‘waar gaan we naartoe?’. Hierbij hebben we tevens gekeken naar de wereld om ons heen, de veranderingen die daarin plaatsvinden en hoe we hiermee willen omgaan. Centraal bij dit alles stond een belangrijke vraag: ‘Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst de inwoners van ons verzorgingsgebied van de juiste zorg kunnen voorzien?’ 

Het antwoord op die vraag hebben we samengevat in onze nieuwe missie en strategie: CuraMare op weg naar 2030. Dit document gaan we de komende jaren benutten om goed te kunnen focussen én om richting te kunnen geven aan onze organisatie.  

Terugblikkend mogen we 2022 bestempelen als een relatief rustig jaar, waarin we diverse successen mochten vieren. Zo ontvingen we het gouden Qualicor-certificaat en organiseerden we CuraMare-breed de innovatieweek. Ook waren er zorgen, zoals het personeelstekort, oplopend ziekteverzuim en de dreiging omtrent de spoedzorg.  

Samen mochten we zorgen met hart en ziel en dat mochten we ook vieren. Zo vierde De Vliedberg haar 50-jarig bestaan, waardeerden onze cliënten de thuiszorg met een 8.9, belandde Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wederom in de top 10 van ziekenhuizen volgens Zorgkaart Nederland en konden we elkaar in september eindelijk weer ontmoeten tijdens het CuliMare Event voor medewerkers.  

Dit jaarverslag geeft een indruk van wat we in 2022 hebben gedaan.  Prestaties waar we trots op zijn. Gerealiseerd door de grote betrokkenheid en inzet van medewerkers, medisch specialisten, mantelzorgers, vrijwilligers, advies- en medezeggenschapsorganen en de stichting Vrienden van. Hiervoor zeggen we hen van harte dank!  

Maar hoeveel te meer past ons, namens een groot deel van onze organisatie dat zich afhankelijk weet van God: dank aan de Heere, Die ons de kracht en wijsheid heeft gegeven om ons werk te doen! 

J.C. Moerland, E. Hoogervorst – van der Meer, M.F.M. Shekary – Moonen 

Raad van bestuur CuraMare 

R. Jonkers, S.A.G. Kemink, M.J. Verdier, J. Kweekel, P. Kieviet 

Raad van toezicht CuraMare